La Federació d’Ensenyament USOC ofereix als treballadors/ores del sector de l’ensenyament una sèrie d’accions formatives on-line, totalment gratuïtes per als nostres afiliats/des, que tenen la finalitat de contribuir al perfeccionament professional, que en definitiva, contribueix a una major estabilitat laboral.

Els cursos es realitzaran si s’arriba a un mínim de 30 alumnes/curs. Els cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per aquells que formin part del professorat no universitari (ORDRE ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. DOGC núm. 6205 de 03/09/2012)

Té accés a aquests cursos, qualsevol treballador/a dels sectors que s’indiquen a continuació:

 • Autoescoles
 • Centres d’assistència i educació infantil
 • Centres d’educació especial
 • Centres d’educació universitària i investigació
 • Centres d’ensenyament privat sostinguts total o parcialment amb fons públics
 • Centres d’ensenyament privat
 • Centres d’ensenyament públic
 • Col·legis majors universitaris
 • Empreses del sector del lleure educatiu i sociocultural

Per als treballadors/ores no afiliats que estiguin interessats en fer-los, els preus son els següents:

 • Curs de 30 hores: 60 €
 • Curs de 40 hores: 80 €
 • Curs de 50 hores: 100 €
 • Curs de 60 hores: 120 €
 • Curs de 80 hores: 160 €

Recordem que aquests cursos no són bonificables per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE)