FITXA DE CURS
Tecnologia de la informació i comunicació per a l´educació (50 h.) (curs reconegut pel Departament d´Educació i serveix per acreditar el perfil (PE02) Competència digital)
Inici: 27/01/2022
Fi: 05/05/2022
Últim dia d´inscripció: 24/01/2022
Descripció:

CURS EN CASTELLÀ
50 hores – Teleformació
Preu NO Afiliat: 100€
GRATUÏT per a afiliats.

Objectius:


- Adquirir les competències i coneixements digitals necessaris que es complementin amb
les competències pedagògiques i metodològiques adequades al context actual.
- Orientar al docent per gestionar i crear una identitat digital, sent conscient de la importància del rastre digital i de les possibilitats que les TIC ofereixen sobre aquest tema, coneixent així les seves bondats i riscos.
- Aconseguir una iniciació efectiva en bones pràctiques TIC que garanteixin un desenvolupament professional docent encaminat a gestió de fonts digitals per a ús docent.
- Saber com utilitzar la comunicació en xarxes digitals amb finalitats pedagògiques.
- Ser capaç de crear materials didàctics utilitzant eines digitals.
- Conèixer les àrees de seguretat per al correcte ús de les TIC a l´aula.

Continguts:

Tema 1: TIC, educació i comunicació
1.1. Introducció i objectius
1.2. L´escola en la societat del coneixement
1.3. Les TIC en el procés d´ensenyament i aprenentatge
1.4. Factors contextuals en el canvi de paradigma educatiu
1.5. El paradigma comunicatiu en l´era digital
1.6. El rol del docent en el nou context
1.7. Referències bibliogràfiques

Tema 2: Les xarxes socials instrument de comunicació en xarxa i aprenentatge connectat
2.1. Introducció i objectius
2.2. Principis de l´aprenentatge connectat i comunicació en xarxa
2.3. Les xarxes socials i la creació de comunitats d´aprenentatge
2.4. La comunicació en xarxa: nous codis comunicatius
2.5. Com usar les xarxes socials a l´aula: creació de contingut pedagògic
2.6. Referències bibliogràfiques

Tema 3: TIC i Internet com a recurs educatiu: les comunitats d´aprenentatge
3.1. Introducció i objectius
3.2. Maquinari a l´aula: PDI, Tablet i telèfon intel·ligent
3.3. Internet com a recurs educatiu
3.4. El docent com a part de la web 2.0: com construir la seva identitat digital
3.5. Les comunitats d´aprenentatge
3.6. Definició d´entorns personals d´aprenentatge (PLE) i ús educatiu
3.7. Referències bibliogràfiques

Tema 4: Aprenentatge col·laboratiu: creació de continguts
4.1. Introducció i objectius
4.2. Aprenentatge col·laboratiu per a la introducció eficient de les TIC a l´aula
4.3. Creació de contingut
4.4. La curació de continguts com a pràctica didàctica en el foment de competències digitals
de l´alumnat
4.5. El pedagog creador de continguts: Scoop.it
4.6. Referències bibliogràfiques

Tema 5: Les metodologies actives per a l´aprenentatge amb TIC
5.1. Introducció i objectius
5.2. Nou paradigma educatiu
5.3. Les metodologies actives, clau per a l´aprenentatge amb TIC
5.4. Classificació de les metodologies actives
5.5. Referències bibliogràfiques

Tema 6: Creació de contingut pedagògic amb TIC i les seves possibilitats a l´aula
6.1. Introducció i objectius
6.2. L´aprenentatge participatiu i connectat
6.3. El rol del docent i de l´alumne a l´aula amb TIC: prosumer
6.4. Creació de continguts a la Web 2.0: eines digitals
6.5. El blog com a recurs pedagògic d´aula
6.6. Pautes per a la creació d´un blog educatiu
6.7. Elements del blog perquè sigui un recurs pedagògic
6.8. Referències bibliogràfiques

Tema 7: L´avaluació de l´aprenentatge a través de les TIC
7.1. Introducció i objectius
7.2. Avaluació per a l´aprenentatge a través de les TIC
7.3. Eines d´avaluació. El portfolio digital i rúbriques d´avaluació
7.4. Construcció d´un portfolio digital o ePortfolio amb Google Sites
7.5. Generar rúbriques d´avaluació
7.6. Dissenyar avaluacions i autoavaluacions amb Google Forms
7.7. Referències bibliogràfiques

Tema 8: Aprenentatge per descobriment i TIC
8.1. Introducció i objectius
8.2. El descobriment i la investigació amb TIC
8.3. La webquest: aprenentatge guiat amb TIC
8.4. Estratègies i eines de creació de Webquest
8.5. Referències bibliogràfiques

Tema 9: Aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu i ABP amb TIC
9.1. Introducció i objectius
9.2. Definició d´aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu
9.3. La col·laboració i les TIC amb Padlet
9.4. Què és l´ABP?
9.5. Estratègies de disseny d´ABP amb TIC
9.6. Referències bibliogràfiques

Tema 10: Flipped Classroom: invertir la classe per innovar amb TIC
10.1. Introducció i objectius
10.2. Definició de Flipped Classroom o aula invertida
10.3. Accions didàctiques per programar Flipped Classroom
10.4. Eines digitals per crear la teva classe invertida
10.5. Experiències innovadores d´aula invertida
10.6. Referències bibliogràfiques

Tema 11: Gamificació: motivació i TIC a l´aula
11.1. Introducció i objectius
11.2. La gamificació en l´àmbit pedagògic
11.3. Aprenentatge Basat en Jocs (GBL) i gamificació
11.4. La Realitat Augmentada (RA) a l´aula
11.5. Codis QR a l´aula: Generació de codis i aplicació educativa
11.6. Experiències a l´aula
11.7. Referències bibliogràfiques

Tema 12: La competència mediàtica a l´aula amb TIC
12.1. Introducció i objectius
12.2. La competència mediàtica del professorat
12.3. La imatge com a element didàctic i eines d´edició
12.4. Domini de la comunicació per a un ensenyament motivador
12.5. Les presentacions digitals com a recurs didàctic a l´aula
12.6. Referències bibliogràfiques

Tema 13: La seguretat en l´ús de les TIC i Internet a l´aula
13.1. Introducció i objectius
13.2. La importància de la identitat digital
13.3. Riscos dels menors en Internet
13.4. Educació en valors amb les TIC: metodologia d´aprenentatge-servei(ApS)
13.5. Plataformes de foment de la seguretat en Internet
13.6. La seguretat en Internet com a part de l´educació
13.7. Referències bibliogràfiques


 
tancar finestra        Imprimir