FITXA DE CURS
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS -(curs bàsic) (50h) - Curs reconegut pel Departament d’Educació
Inici: 27/01/2022
Fi: 05/05/2022
Últim dia d´inscripció: 27/01/2022
Descripció:

CURS EN CASTELLÀ
50 hores – Teleformació
Preu NO Afiliat: 100€
GRATUÏT, per a afiliats i delegats.

Objectius:

OBJECTIU GENERAL:

- Sensibilitzar els treballadors sobre la importància de la prevenció de riscos laborals en el centre educatiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

En particular, s´aconseguiran els següents objectius:
- Explicar els conceptes de salut laboral, de prevenció de riscos de malaltia laboral.
- Analitzar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la Llei General de Sanitat per a conèixer què diuen sobre aquests conceptes.
- Analitzar en profunditat la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
- Integrar la prevenció de riscos dintre de totes les decisions empresarials i com ha d´integrar-se en totes l´estructura jeràrquica.
- Analitzar el concepte d´avaluació de riscos i a qui afecta.
- Explicar què ha de contenir un pla de prevenció i quines activitats han d´integrar-se en el mateix.
- Saber en què consisteix i el que implica la vigilància de la salut i quin és la finalitat d´aquesta activitat.
- Aprendre el recollit pel Real Decret 486/1997.
- Aprendre consells pràctics sobre aquests temes.

Continguts:

Unitat didàctica 1. Introducció. Definicions Llei 311995
- Prevenció, assignatura pendent.
- Definició
- Objectius

Unitat didàctica 2. La salut i el treball en la PRL
- El treball
- La salut
- Danys a la salut produïts pel treball
- Accidents de treball
- Malaltia professional
- Factors que determinen una malaltia professional

Unitat didàctica 3. Legislació en Prevenció de Riscos Laborals
- Introducció
- Antecedents
- Directiva marc 89391CEE
- Llei 311995
- RD 391997 de 31 de Gener
- Llei 542003, 12 de Desembre
- Principis generals de la prevenció
- Àmbit d´aplicació
- Actuacions de les Administracions Públiques
- Drets dels treballadors
- Obligacions dels treballadors
- Responsabilitats

Unitat didàctica 4. Salut, condicions de treball i factors de risc
- Condicions de Treball
- Factors de risc
- Condicions de seguretat
- Factors d´origen físic, químic i biològic
- Factors derivats de les característiques del treball
- Incidència dels factors de Risc sobre la salut
- Conseqüències derivades de les condicions de seguretat, mediambientals, de la càrrega de treball i de l´organització del treball

Unitat didàctica 5. Organització i modalitats en la Prevenció
- Tècniques d´actuació enfront dels danys derivats del treball
- Organització de la Prevenció en l´empresa.

Unitat didàctica 6. Tècniques i condicions de seguretat
- Seguretat
- Tècniques de seguretat
- Avaluació de risc

Unitat didàctica 7. Avaluació de riscos generals i específics en el sector de la docència
- Introducció
- Riscos relacionats amb la seguretat en el treball
- Riscos relacionats amb la higiene industrial
- Protecció col·lectiva - protecció individual (EPI´s)

Unitat didàctica 8. Conceptes i mesures preventives en higiene del treball i ergonomia - Higiene en el treball
- Ergonomia

Unitat didàctica 9: Incendis i Plans d´emergència
- Prevenció i Protecció contra incendis
- Plans d´emergència

 
tancar finestra        Imprimir